Loading...
Historie

Křížek v Jakubině

Je podzim a s ním je tu i další celorepubliková akce Ukliďme Česko, do které se již po několikáté zapojuje i naše obec. U jarního „Ukliďme Česko, ukliďme Hýskov“ se osvědčil systém, kdy je dán dobrovolníkům prostor pro úklid po dobu jednoho týdne, namísto jinde obvyklého jednoho dne.

Na sběr odpadků je ale vhodnější jarní termín akce, kdy křoví a různá neudržovaná zákoutí nejsou zarostlá. Podzimní úklid nám tedy umožňuje spíš sběr dobře viditelných odpadků, ale černé skládky a zarostlý nepořádek je v tomto období maskovaný. Proto jsme se dohodli, že na podzim bychom mohli uklidit, co půjde, a zvelebit nějaké v minulosti pěkné a navštěvované místo v Hýskově.

V mailové organizační komunikaci nám Kuba Jandura, předseda komise pro životní prostředí, představil svůj plán, jehož součástí bylo i zacílení na oblast v Jakubině a zmínil se též o tom, že by tam někde měl být křížek, který by nebylo od věci najít, odkrýt a zkrášlit. Když to čtu, nevěřím svým očím. Zhruba čtrnáct dní před tímto mailem jsem se o tomto místě bavila s manželem, který velmi rád naslouchá příběhům našeho známého a kolegy Libora Kašičky, který působí v Koněprusích jako obecní kronikář, díky kterému v jejich obci zrenovovali a obnovili hned dva kříže (zřejmě nebyly poslední). Dali jsme si s Kubou pracovní schůzku u křížku v Jakubině a shodli se na nutnosti odborné pomoci. Tohle bychom svými silami opravdu nezvládli. Křížek byl polámaný, svázaný drátem, bez podstavce, který nahrazovala hromada betonu a místo patky z něj trčely tři roxorové tyče. Říkali jsme si, co je to za hrůzu.

Byli jsme nadšeni z rozhovoru s panem Maškem starším, když nám řekl, že právě on s panem Františkem Žáčkem místo znovu osadili v období, kdy pracovali na výstavbě hýskovské vodárny, a to křížkem, který našli nevyužitý na místním hřbitově. Kříž prý v nedávné době někdo poničil při kácení stromu, a tak ten, kdo ho takto sdrátoval, vlastně křížek zachránil.

Můj muž sehnal od Libora Kašičky kontakt na pana Pavla Hobzu, odborníka na rekonstrukci křížů. Kuba začal okamžitě jednat. Pan Hobza přijel, já mu předala kratičkou pověst o Jakubince ze sbírky mého prastrýce Josefa Fišera, ve které je zmínka o kříži. Pan Hobza věděl o kříži ze starých map, ale samotný ho v krajině nedohledal. Zmapoval situaci a dal se okamžitě do práce. Demontoval zlámané, přidrátované kusy a omlouval se, že osazení vidí až tak ke konci roku, ale než jsme z místa odešli, byl zpět a s nářadím. Vystoupil z auta, v rukou majzlík a kladivo a volá na nás, že mu to nedalo, že bydlí přeci jen nedaleko a není důvod s prací otálet. V tu chvíli mi bylo jasné, že je pan Hobza srdcař a žene ho jakési nepopsatelné poslání.

První zprávy jsme dostali o tom, že pro nás má vhodný menší pískovcový podstavec, který získal v nedaleké Rudné. Pak následovaly zprávy o průběhu rekonstrukce. Chyběly totiž části kříže, nedochoval se nápis na tabulce, bylo nutné určit barvu, která se použije, což nám nakonec prozradil křížek sám. Chybějící části se na místě nepodařilo nikomu najít ani za použití moderní techniky, a tak jsou na křížku nové, a to např. Kristova ruka nebo spodní paprsky.

Bylo ale třeba prostor pro kříž upravit. Dostali jsme instrukce k vykopání jámy, která bude pro usazení podstavce nutná, čehož se chopila mužská sekce. Kuba s Vráťou navíc navozili spadané kameny z Plešivce, které jsme použili na vydláždění okolí. Prostor byl zarostlý a z cesty na kříž nebylo vidět, tak jak lidé byli v minulosti zvyklí. Udělali jsme tedy úpravy terénu, odstranili jsme náletové stromky a vytypovali místo pro lavičku, která kdysi byla přímo pod svahem u křížku, ale kvůli bezpečnosti jsme ji umístili kousek stranou.

V neděli 20. 9. byl umístěn do Jakubinky podstavec a týden na to 28. 9. 2019 byl osazen krásně renovovaným křížem. Je neuvěřitelné, jak celá událost proběhla rychle a ještě víc neuvěřitelné je, že pan Pavel Hobza dělá renovace a osazování křížů v krajině ve svém volném čase a financuje je ze svých zdrojů, přesně tak, jak uvádí na svých stránkách https://kriz.estranky.cz. Navíc k celé akci zpracová i podrobnou dokumentaci, jak se můžete přesvědčit:
renovace_krizku_hyskov_jakubina.pdf

Díky všem, kdo se této události účastnili. Pro mne jako domorodci je každá taková pomoc naší vesnici ctí a jsem ráda, že to tak necítím jen já.

Abychom vrátili místu i duchovní podstatu, rozhodli jsme se pro žádost o požehnání kříže místní církví. A dle dohody s panem farářem Petrem Bouškou dojde k tomuto slavnostnímu aktu v neděli 20. 10. 2019 od 15:00 15:30 hodin. Velmi nás potěší, když na místo v tento den přijdete a přispějete k příjemné atmosféře.

Monika Svobodová