Loading...

O nás

Hýskov Berounka

Jak to všechno začalo?

Kdybychom tady měli rozmotat pomyslné klubko příběhů, setkání, vztahů a „náhod,“ které nás svedly dohromady, tak by tady byla k počtení opravdová sága. Tak pro tentokrát stručně.

  1. Dobrovolníci na břehu Berounky.
  2. Hele! Existují i další aktivní obyvatelé, kteří něco dělají.
  3. Před letními prázdninami jsme si řekli, že jdeme do toho jako tým.

Moc stručné? Tak tady je pár podrobností.

Dobrovolnice a dobrovolníci

Vlastně to všechno začalo jedním nevinným povzdechnutím na FB Hýskov. Helena si posteskla, že ji bolí dívat se na to, že nejhezčí část Hýskova, břeh Berounky pod jezem, je v tak bídném stavu. Zarostlý, plný odpadků, každoročně v létě okupovaný nevítanými „táborníky,“ kteří jen dovrší dílo nepořádku. To povzdechnutí, ale mělo nádech naděje. Během diskuse začalo krystalizovat, že je pár lidí, kteří to nejen vidí podobně, ale jsou ochotni se pro změnu nasadit vlastníma rukama. A světe div se, během chvilky už nás byla docela pěkná parta mladých žen, které byly odhodlány pro vysněný krásný břeh něco udělat. Přidalo se k nám pár přátel, partnerů a sousedů.

Jak vypadaly práce?

Cíl byl jasný. Domluvit se s vlastníky pozemku (Obec a soukromí majitelé) a dát břeh do pořádku a průběžně se o něj starat, aby znovu nezarostl. Mezitím proběhl ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí také společný Úklid Hýskova. I práce na břehu jsme s nimi pečlivě probrali, abychom neohrozili živočichy, kteří na břehu žijí a vše proběhlo tak, jak má. Obec nám vyšla vstříc a jednu část louky posekali chlapi od Obce. Díky! No a naše dobrovolnické jádro i občasní pomocníci jsme se vrhli s křoviňáky, pilami a hráběmi na úsek mezi stánkem a výpustí. Některé výsledky jsou pak, i díky „Fíšovi“ ze stánku, který se ujal sekání trávníku na ploše za občerstvením, vidět dodnes.

Na co jsme přišli?

Že nám to spolu klape. Že máme dost společných cílů, snů a plánů. Přišli jsme na to, že i když byla naše parta poměrně různorodá a tvořená jak rodáky, tak lidmi, kteří se do Hýskova nastěhovali z různých koutů naší země, tak vidina společného cíle, společného hezčího Hýskova nás spojuje všechny dohromady. Začalo nás bavit spolu pracovat – spolupracovat.

Paní starostka nám někdy v průběhu května přislíbila osazení jednoduchými odpadkovými koši a my ji jsme ji seznámili s naším plánem, že bychom místo rádi osadili lavičkami a výhledově herními prvky pro děti. Pořád máme v hlavě plán, že tahle „Náplavka“ může být tím pravým centrem setkávání Hýskováků. Teď v srpnu se námi vyřezaného plácku zhostila Kulturní komise a pořádá zde promítání letního kina. Jen houšť, společného setkávání není nikdy dost a moc bychom si přáli, aby místo sloužilo nám všem.

Od křoviňáků a hrábí k našim profesím

Každopádně i toto byl značný impuls k tomu, abychom si uvědomili, že máme ochotu Obci nabídnout naši práci. Od hrábí až k vyřizování dotací, odborný dohled nad projekty nebo stavební dozor prováděných projektů. Uvědomili jsme si, že zázemí našich povolání by mohlo celému Hýskovu pomoci, aby se rozvíjel opravdu profesionálním způsobem a s odborným vhledem do problematiky například dopravního plánování, stavebnictví – dozorů, dotací. Pojmenovali jsme, že nám, jako občanům, chybí komunikace ze strany Obce. Že i když člověk dochází na Zastupitelstvo, tak se mnohdy věci dozvídá pozdě. Už jsme domluveni. Rozhodli jsme se nabídnout naše služby Vám a nešvary, které v Hýskově vnímáme, vlastníma rukama pomoct začít řešit.

Nakonec opravdu kandidujeme

Takhle vzniklo naše pracovní jádro. Z lidí, kteří touží po profesionalitě, kteří jsou ochotni nabídnout své dovednosti a profesní zkušenosti, svůj čas nám všem Hýskovákům. Propojujeme všechny ty, kteří vidí ten společný cíl. Fungující Hýskov pro všechny. Celá naše kandidátka je připravena spolu pracovat – spolupracovat.
Politické ambice nemá, myslím, nikdo z nás. Všichni jsme pevně ukotveni a spokojení ve svých profesích i rodinách. Ambicí na začátku bylo udělat něco hezkého a mít z toho radost. Kupodivu ta ambice se nezměnila ani ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že udělat něco hezkého a mít z toho radost je možné i v roli zastupitelů. Jsme připraveni jít do voleb ne proto, abychom „dotlačili“ do zastupitelstva pár lidí vepředu, ale abychom pracovali jako jeden tým. Vzájemně se podporovali, věci řešili společně, každý přidal svůj díl práce pro společné a pečlivě prodiskutované cíle.

Jeden za všechny, všichni za jednoho.