Loading...
Kandidáti HýskováciNaši zastupitelé

7. prof. Mgr. Vratislav Doubek PhD.

V Hýskově žiji přes dvacet let, se ženou Pavlou jsme zde vychovali oba naše syny. Starší žije a pracuje
v Brně jako výtvarník, mladší studuje práva na UK v Praze.
Jako historik působím dlouhodobě jak na Akademii věd AV ČR, tak především na několika katedrách
Filozofické fakulty v Praze. Mým kmenovým pracovištěm je Ústav politologie na této fakultě.
Dlouhodobě mám proto zkušenost s průpravou mladé generace začínajících politologů, ale též
politiků, z nichž mnozí se uplatnili v komunální sféře. I proto podporuji kandidátku Hýskováků, neboť
jsem přesvědčen, že její hlavní kandidáti jsou připraveni a schopni přinést naší obci nové podněty a
pozitivní přístup k jejímu rozvoji.
Jsem zvyklý působit aktivně v rámci komunity, kde žiju. Již v roce 2002 jsem tak byl jedním ze
zakladatelů občanského sdružení Tajdom, jehož členové po dlouhá léta rozvíjí v obci řadu aktivit
sportovního, kulturního či ekologického charakteru. V letošním roce organizuji pod jeho záštitou již
17. ročník hudebního a pěveckého vystoupení Hýskovský advent. Aktivně jsem se v rámci činnosti
Tajdomu podílel a podílím i na nejvýraznějším podniku vzešlém z občanských aktivit v obci,
rekonstrukci hýskovského kostela.
V letech 2006-2014 jsem byl členem zastupitelstva obce Hýskova s účastí v na jeho práci a práci
Kontrolní komise. Znám proto dobré i horší stránky vedení obce, které se za ta léta ve svém
charakteru nezměnilo.
Řadu let působím rovněž v dalších obcích regionu, kde mohu uplatnit jak svoji profesi, tak své zájmy,
ať již je to rybaření či sport (v minulosti jsem působil na Okresním fotbalovém svazu v Berouně a
aktivně hrál stolní tenis za Sokol Nižbor), kynologie (s manželkou jsme založili chovatelskou stanici
polských ovčáků), ať sborový zpěv v loděnickém Comodu. Především spolupracuji se správními a
kulturními institucemi Města Berouna. V minulosti jsem pro město několik let vedl cyklus populárně
vědných přednášek v rámci Berounské univerzity (2000-2003), nyní podobnou aktivitu organizuji ve
spolupráci s tamním Muzeem Českého krasu (od r. 2016). Pro Muzeum jsem pomáhal připravit
rovněž výstavu realizovanou v r. 2009: „Bylo nebylo – Berounsko před rokem 1989“.