Loading...
Moderní Hýskov

K územnímu plánu

Milí spoluobčané,

níže Vám představujeme diagram procesního schvalování ÚP. Tento diagram slouží k lepší orientaci v rámci schvalování ÚP Hýskova.

Rádi bychom Vás také seznámili s hlavními body, které jako Hýskováci se snažíme prosadit:
– NE další výstavbě rodinných a bytových domů
– NE ubytovacím zařízení s nižším standardem
– nalezení vhodné lokality pro sběrný dvůr

Tyto body jsme se snažili zapracovat do připomínek, které zasílalo zastupitelstvo jako spolupracující celek. Někteří zastupitelé našeho volebního spolku Hýskováků dali připomínky ještě za své osoby individuálně.

Na základě nespokojenosti zastupitelů se současným zástupcem pro projednávání ÚP dali na pracovním zasedání dne 10.7.2019 zástupci Hýskováků ústní žádost na konání mimořádné zastupitelstva, které by se mělo konat 8/2019. Jedním z bodů na mimořádném zasedání má být změna oprávněného zastupitele v rámci projednávání územního plánu, kterým je v součesné době paní starostka Ivana Týlová. Za Hýskováky navrhujeme do pozice tohoto zastupitele pana Ing. Jana Rambouska.

Bohužel je nutné si uvědomit, že dokud nebude schválen nový ÚP, tak stále platí starý ÚP, vč. jeho změn a některé rozběhlé stavby již není možné zastavit.

Zároveň děkujeme p. Zborníkovi z píseckého světa – http://www.piseckysvet.cz za využití jejich grafiky schvalovacího diagramu.