Loading...
Moderní Hýskov

Vyjádření k nové MŠ

Naše obec se v posledních letech dynamicky rozrůstá, občanská vybavenost je ale stále nedostačující a není přímo úměrná nárůstu obyvatel v obci.

Stávající územní plán, který povolil rozsáhlou výstavbu obytných domů, mimo jiné způsobil, že současné kapacity mateřské školy (MŠ) i základní školy (ZŠ) jsou nedostačující.

Ano, Hýskov potřebuje obě budovy, jak MŠ, tak i ZŠ, a to s větší kapacitou než je nyní. Potřebuje také sportoviště, chodníky i kvalitní silnice.

Ale především potřebuje pokrýt všechny tyto potřeby ideálně co nejrychleji.

A jelikož bychom dle zákona o obcích měli z pozice zastupitelů jednat jako řádní hospodáři, vyjádřili jsme obavy o správnosti rozhodnutí o výstavbě nové MŠ.

Neříkáme, že výstavbu nové budovy nechceme. Říkáme, že si chceme být jisti, že takto velká investice má více pro, než proti, a že výstavba neohrozí další investiční akce na dobu 20 let.

Doposud nebyl na obci vytvořen plán investičních akcí, včetně jejich priority. Na tom teď pracuje paní Burešová společně s paní Šmolcnopovou, kdy procházejí archiv projektových dokumentací k zamýšleným záměrům obce.

V současné době se obec potýká především s nedostatečnou kapacitou přečerpávací stanice kanalizace dole na „Maninách“, dále havarijním stavem komunikací, kdy jsou řešeny jeho důsledky ne však příčiny (např. stav komunikace ul. Družstevní).

Při posouzení variant řešení využitelnosti objektů v majetku obce a výstavby nové MŠ, včetně přihlédnutí k okamžitým potřebám uživatelů objektů (ZŠ, MŠ), zohledňovala paní Burešová ve spolupráci s panem Pleskačem také finanční náročnost investičních akcí, které byly plánované v rozpočtu na tento rok 2019.

Vedle výstavby nové MŠ jsou to tyto investiční akce:

  • Výstavba sportoviště.
  • Doprava, komunikace – ostatní.
  • Opravy a údržba – ul. Školní.
  • Oprava lávky přes železniční trať.
  • Výstavba komunikace – ul. Sportovců.
  • Výstavba chodníku ul. Nová.
  • Rozšíření přečerpávací stanice.

Z výše uvedených plánovaných akcí se letos neuskuteční ani jedna. Proč? Odpověď není ani jednoduchá, ani jednoznačná. Každopádně z výše uvedeného vyplývá, že tyto akce se nám posouvají do dalších let a k těmto akcím přibydou další akce, které bychom rádi realizovali, ale budeme na tyto všechny akce mít v dalších letech peníze?

V tuto chvíli čekáme na vyhodnocení výběrového řízení zhotovitele pro výstavbu nové MŠ, gastra, popřípadě TV. Sledujte náš FB profil: https://www.facebook.com/hyskovaci a web obce https://www.obechyskov.cz, kde bude zveřejněn další termín konání zastupitelstva, kde by se měl projednávat další postup v rámci výstavby nové MŠ.

Kateřina Burešová, Monika Svobodová